VERVOLG 2
VERVOLG 2

De inzichten en principes van Pikler, Montessori, Steiner, Reggio Emilia en Riksen-Walraven hebben ons geïnspireerd bij het maken van Wereldwijs, ons pedagogisch programma. Bij allemaal staat het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen centraal. Uitgangspunt is een goede balans tussen het aanbieden van rust en activiteit. Hiervoor is een duidelijke structuur van de dag heel belangrijk.

Al onze inspirators belichten een positieve en liefdevolle benadering waaruit respect voor een kind blijkt. Deze benadering is essentieel om je als kind veilig te voelen. Alleen dan gaat het in eigen tempo ontdekken en onderzoeken. We doen dat met passende materialen die voldoende uitdaging bieden.

Emmi Pikler

Een kind dat de kans krijgt zelfstandig en in zijn eigen tempo te leren en onderzoeken, leert volgens Emmi Pikler beter zitten, staan, spreken en denken dan een kind dat geforceerd of geholpen wordt in zijn ontwikkeling. Hiervoor is het heel belangrijk dat je vrije bewegingsruimte biedt. Bij de dagelijkse verzorging – eten, wassen, verschonen en aankleden – passen we ons tempo aan aan dat van de kinderen. We benutten deze een-op-een momenten door bijvoorbeeld lichaamsdelen van het kind aan te wijzen en te benoemen.

Maria Montessori

Maria Montessori gaat ervan uit dat kinderen een natuurlijke drang hebben om op onderzoek uit te gaan. Ze willen zelfstandig worden en zoveel mogelijk alles zelf doen: ‘Help mij het zelf te doen’ is de kern van haar visie. Bij Kindergarden staat zoveel mogelijk materiaal op ooghoogte van het kind, zodat het zelf een keuze kan maken en zonder de hulp van de pedagogisch medewerkers op ontdekking kan gaan.

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner vindt de zintuigelijke ontwikkeling van de kinderen heel erg belangrijk. Een kind moet eerst volop zintuigelijke ervaringen opdoen voordat je kunt overgaan op het ‘schoolse’ leren. De natuur speelt een grote rol in zijn denkwijze. We maken op al onze vestigingen veel gebruik van ervaringsmateriaal uit de natuur. We vullen bijvoorbeeld een voeltafel met dennenappels of senso-motorische flesjes met herfstbladeren of zand.

Reggio Emilia

Volgens Reggio Emilia zijn kinderen elkaars ‘eerste pedagoog’. Volwassenen ziet men als ‘tweede pedagoog’ en de omgeving als ‘derde pedagoog’. De leerrijke omgeving op de groepen ondersteunt ons als extra pedagogisch medewerker. Neem het tafeldek-kastje, daarin staan spullen waarmee kinderen zelf de tafel kunnen dekken. We creëren zo meer rust in het overgangsmoment tussen vrij spelen en aan tafel gaan.

Marianne Riksen-Walraven

Marianne Riksen-Walraven heeft een waardevolle visie op de pedagogische basisdoelen en de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers. Ook benadrukt ze het belang van een veilige gehechtheid. Niet alleen met de ouders, maar zeker ook met pedagogisch medewerkers. Vaste gezichten en continuïteit op de groepen vinden we heel erg belangrijk: daar staan we als Kindergarden voor. Onze organisatiestructuur is zo opgebouwd dat alle functies ondersteunend zijn aan onze pedagogisch medewerkers. Hierdoor kunnen zij zich zo goed en volledig mogelijk richten op de interactie met de kinderen op de groep.

Meer over ons pedagogisch programma 

Meer weten over onze aanpak en visie? We vertellen het je graag tijdens een rondleiding.

clock

Kom eens op bezoek

of

Begrippen als ‘ontwikkeling’ en ‘vertrouwde en veilige omgeving’ zie je in een brochure – Kindergarden geeft er daadwerkelijk inhoud aan.”

quoteram 1

Patricia-Nicole van Handenhove

moeder van Mees uit Rotterdam
quoteram 1
×