Homepage
Groei en Ontwikkeling         Voeding en Gezondheid         Opvoeding en Gedrag         Veiligheid         Fotos         Vacatures         Zoek         Contact
Kinderopvangtoeslag 2015 terug

Kinderopvangtoeslag 2015

Er is een aantal wijzigingen in de toeslag voor 2015 doorgevoerd.
De grootste veranderingen zetten wij hierbij voor u op een rijtje:

  1. Voor de kinderopvangtoeslagen geldt dat deze wordt berekend over een fiscaal uurtarief. Voor 2015 wordt dat tarief geïndexeerd.
    • Voor de dagopvang krijgt u in 2015 vergoeding over€ 6,84 (in 2014 was dit € 6,70).
    • Voor de naschoolse opvang krijgt u in 2015 vergoeding over € 6,38 (in 2014 wat dit € 6,25)
  2. Stopt u in 2015 met werken of wordt u werkloos? Dan hebt u nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Dit was voorheen 3 maanden. Gaat u binnen deze 6 maanden niet werken? Of volgt u geen opleiding, inburgeringscursus of traject naar werk? Dan heeft u na deze 6 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. U dient de kinderopvangtoeslag stop te zetten. Heeft u minder opvanguren gebruikt dan het aantal uren waar u recht op hebt? Dan mag u de uren die u over hebt ook na deze 6 maanden gebruiken. Heeft u deze uren gebruikt? Zet de kinderopvangtoeslag dan stop. Dit dient u in ieder geval voor 31 december 2015 te doen. Meer informatie over deze regeling treft u hieronder aan.
  3. Heeft u meer kinderen die naar de kinderopvang gaan? Voor het kind met de meeste opvanguren krijgt u een lagere vergoeding. Heeft u kinderen met evenveel opvanguren? En zijn de kosten niet even hoog? Dan krijgt u voor het kind met de hoogste kosten een lagere vergoeding. Eerder was dit het kind met de laagste kosten. Hierdoor kunt u iets minder kinderopvangtoeslag krijgen.

Werkloos en recht op kinderopvangtoeslag

Als u uw baan verliest heeft u standaard nog 6 maanden (gerekend vanaf de eerste dag dat u niet meer werkt) recht op kinderopvangtoeslag. Tenzij u minder opvanguren hebt afgenomen dan het aantal uren waar u (gerekend over het hele jaar) recht op hebt. U mag deze uren dan ook na de 6 maanden gebruiken, tot aan het einde van het jaar. U dient de kinderopvangtoeslag stop te zetten als de kinderopvanguren waar u recht op hebt, op zijn.

Voorbeeld situaties waarin u langer recht op kinderopvangtoeslag heeft.
Dagopvang:
Dit aantal uur wordt als volgt berekend voor de dagopvang:
140% van de gewerkte uren van de minst werkende ouder. Dus als u 3 dagen van 8 uur werkt, en uw partner meer, heeft u per jaar recht op 24 maal 52 weken maal 140% = 1747 uur. Dat is 33,5 uur per week. Echter als u slechts 2 dagen opvang afneemt, omdat opa en oma ook een dag oppassen, spaart u elke week 11 uur op. Deze uren mogen nog worden gebruikt nadat de 6 maanden (na uw laatst gewerkte dag) voorbij zijn.

U raakt werkloos op 1 juni, het recht op kinderopvangtoeslag blijft doorlopen tot 1 december, maar u heeft elke week 11 uur opgespaard. 47 weken (tot 1 december) maal 11 uur = 517 uur. U heeft dan nog recht op 517 uur kinderopvang toeslag in dat zelfde kalenderjaar. Dit is dan meer dan voldoende om uw kind tot het eind van het kalenderjaar naar de opvang te brengen, met behoud van de toeslag.

Naschoolse opvang:

Bij de nso heeft u recht op 70% van de gewerkte uren van de minst werkende ouder. Dus als u 3 dagen van 8 uur werkt en uw partner meer, heeft u per jaar recht op 24 maal 52 weken maal 70% = 873 uur. Dat is 16,8 uur per week. Als u 2 middagen nso afneemt, omdat u partner ook een middag met de kinderen thuis is, neemt u per week gemiddeld 12 uur af, u spaart dus 4,8 uur per week.

U wordt werkloos per 1 april, dan loopt het recht op kinderopvangtoeslag nog door tot 1 oktober. U heeft elke week 4,8 uur gespaard. 38 weken (tot 1 okt) maal 4,8 uur = 182,4 uur. U heeft dan nog recht op 182,4 uur kinderopvangtoeslag in dat zelfde kalenderjaar. U kunt dan de opvang nog 15 weken laten doorlopen voor 2 dagen, tot het eind van het jaar dus.

Conclusie: Als u een deel van de opvang via het informele circuit heeft geregeld, (oma, opa, buurvrouw o.i.d) heeft u meestal langer dan 6 maanden na ontslag, nog recht op kinderopvangtoeslag. Mocht u vragen hebben over uw persoonlijke situatie dan helpen wij u graag. U kunt uw mail sturen naar planning@kindervilla.com Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.toeslagen.nl