Homepage
Groei en Ontwikkeling         Voeding en Gezondheid         Opvoeding en Gedrag         Veiligheid         Fotos         Vacatures         Zoek         Contact
Kinderopvangtoeslag 2014 terug

Kinderopvangtoeslag 2014

Er is een aantal wijzigingen in de toeslag voor 2014 doorgevoerd.
De grootste veranderingen zetten wij hierbij voor u op een rijtje:

 1. Voor de kinderopvangtoeslagen geldt dat deze wordt berekend over een fiscaal uurtarief. Voor 2014 wordt dat tarief geïndexeerd.
  • Voor de dagopvang krijgt u in 2014 vergoeding over € 6,70 (2013 € 6,46).
  • Voor de naschoolse opvang krijgt u in 2014 vergoeding over € 6,25 (2013 € 6,02)
 2. Voor alle ouders met een jaarinkomen tussen € 50.000,- en € 105.000,- wordt het toeslagpercentage voor het eerste kind met ongeveer 3 procent verhoogd (afhankelijk van het inkomen tussen 68% en 18% toeslag).
  • Alle ouders die meer verdienen dan € 105.000,-- per jaar, krijgen weer recht op een vast percentage van 18% voor hun eerste kind, nu ontvangt deze groep géén toeslag. Dit kan bij KinderVilla tot ruim € 200,- toeslag per maand opleveren (bij vier dagen opvang).

  Werkloos en recht op kinderopvangtoeslag

  Als u uw baan verliest heeft u standaard nog 3 maanden (gerekend vanaf de eerste dag dat u niet meer werkt) recht op kinderopvangtoeslag. Tenzij u minder opvanguren hebt afgenomen dan het aantal uren waar u (gerekend over het hele jaar) recht op hebt. U mag deze uren dan ook na de 3 maanden gebruiken, tot aan het einde van het jaar. U dient de kinderopvangtoeslag stop te zetten als de kinderopvanguren waar u recht op hebt, op zijn.

  Voorbeeld situaties waarin u langer recht op kinderopvangtoeslag heeft.
  Dagopvang:
  Dit aantal uur wordt als volgt berekend voor de dagopvang:
  140% van de gewerkte uren van de minst werkende ouder. Dus als u 3 dagen van 8 uur werkt, en uw partner meer, heeft u per jaar recht op 24 maal 52 weken maal 140% = 1747 uur. Dat is 33,5 uur per week. Echter als u slechts 2 dagen opvang afneemt, omdat opa en oma ook een dag oppassen, spaart u elke week 11 uur op. Deze uren mogen nog worden gebruikt nadat de 3 maanden (na uw laatst gewerkte dag) voorbij zijn.

  U raakt werkloos op 1 juni, het recht op kinderopvangtoeslag blijft doorlopen tot 1 september, maar u heeft elke week 11 uur opgespaard. 35 weken (tot 1 sept) maal 11 uur = 385 uur. U heeft dan nog recht op 385 uur kinderopvang toeslag in dat zelfde kalenderjaar. U kunt dan nog tot het eind van het jaar uw kind 2 dagen per week naar de opvang doen, met behoud van de toeslag.

  Naschoolse opvang:

  Bij de nso heeft u recht op 70% van de gewerkte uren van de minst werkende ouder. Dus als u 3 dagen van 8 uur werkt en uw partner meer, heeft u per jaar recht op 24 maal 52 weken maal 70% = 873 uur. Dat is 16,8 uur per week. Als u 2 middagen nso afneemt, omdat u partner ook een middag met de kinderen thuis is, neemt u per week gemiddeld 12 uur af, u spaart dus 4,8 uur per week.

  U wordt werkloos per 1 april, dan loopt het recht op kinderopvangtoeslag nog door tot 1 juli. U heeft elke week 4,8 uur gespaard. 26 weken (tot 1 juli) maal 4,8 uur = 124,5 uur. U heeft dan nog recht op 124,5 uur kinderopvangtoeslag in dat zelfde kalenderjaar. U kunt dan de opvang nog 10 weken laten doorlopen voor 2 dagen, of besluiten dat u maar 1 dag per week blijft, dan kan de opvang nog 20 weken doorlopen.

  Conclusie: Dus als u een deel van de opvang via het informele circuit heeft geregeld, (oma, opa, buurvrouw o.i.d) heeft u meestal langer dan 3 maanden na ontslag, nog recht op kinderopvangtoeslag.

  Mocht u vragen hebben over uw persoonlijke situatie dan helpen wij u graag. U kunt u mail sturen naar planning@kindervilla.com Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.toeslagen.nl